Na ovoj stranici nalaze se upute i česta pitanja vezana uz međunarodnu mobilnost studenata.

UGOVOR O UČENJU

UPUTE I FAQ

Postupak nakon odabira studenta za studijski boravak u inozemstvu

 • Student je obavezan javiti se koordinatoru za odlaznu mobilnost u UMS odmah po obavijesti da je dobio stipendiju.

 • Erasmus+ studente stranom sveučilištu nominira Ured za međunarodnu suradnju EFZG-a.

 • Studente koji idu na studijski boravak preko bilateralnih sporazuma Sveučilišta u Zagrebu nominira Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

 • Druge nominacije ovise o vrsti razmjene.

Ugovor o učenju/LA (Learning Agreement)

 • Ugovor o učenju na nematičnoj visokoobrazovnoj ustanovi dokument je kojim se određuje program studiranja za pojedinoga studenta, a potpisuje ga student, matično sveučilište i sveučilište domaćin.

 • Priznavanje odslušanih kolegija i položenih ispita moguće je na temelju Ugovora o učenju.

 • Tim se ugovorom osigurava da će matična ustanova studentu priznati program koji je pohađao na ustanovi domaćinu.

 • Student na instituciji domaćinu u jednom semestru mora upisati najmanje 25 ECTS bodova (za 5 mjeseci boravka), a za kraće razdoblje razmjerno manje (za 4 mjeseca 20 ECTS-a itd.).

 • Ugovor se može mijenjati uz suglasnost svih potpisnika.

 • Osim studenta, na matičnome fakultetu obrazac odobrava i potpisuje ECTS-koordinator doc. dr. sc. Tanja Komarac

 • Prije odlaska na studentsku razmjenu student mora u dogovoru s ECTS-koordinatorom izabrati kolegije koje će pohađati na stranom sveučilištu te potom ispuniti i potpisati Ugovor o učenju.

 • Erasmus+ obrazac Ugovora o učenju za nalazi se ovdje, primjer kako se LA treba ispuniti možete vidjeti ovdje.

 • Obrazac Ugovora o učenju za druge oblike mobilnosti možete preuzeti ovdje.

 • VAŽNO: u slučaju da strano sveučilište zahtijeva ispunjavanje vlastitog obrasca, student mora ispuniti dva obrasca Ugovora o učenju: službeni Erasmus+ obrazac dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu te obrazac stranog sveučilišta.

 • Studenti koji idu na studijski boravak u inozemstvo preko nekog drugog oblika razmjene koriste obrazac za druge oblike mobilnosti.

 • Sve predmete koje student upiše u Ugovor o učenju (odnosno promjene LA-a) student mora odslušati i izaći na ispit. Izlazak na ispit je obvezan, bez obzira što se može dogoditi da student neki ispit ne položi.

 • Osim koordinatoru za odlaznu mobilnost Sveučilišta u Zagrebu, student je dužan dostaviti potpisani Ugovor o učenju i koordinatoru za odlaznu mobilnost u UMS-u EFZG-a – potpisan od sve tri strane i ake se rade promjene također potpisan od sve tri strane.

Promjene ugovora o učenju/ LA (Learning Agreement)

 • Ugovor o učenju može se mijenjati samo uz suglasnost svih potpisnika, a sve promjene moraju biti u pisanom obliku.

 • Student šalje sken prvotno potpisanog LA-a i promjene LA-a (sve potpisano i pečatirano od strane institucije domaćina) na mail ECTS koordinatoru i isključivo s ECTS koordinatorom dogovara promjene (paziti da minimalni broj ECTS bodova u semestru i dalje bude sukladan s trajanjem mobilnosti, npr. za 5 mjeseci 25 ECTS-a).

 • U tablicama LA-a u kojima se vrše promjene (A2 i B2) pod "Total (Number of ECTS)" potrebno je upisati stanje ECTS bodova koje student ima za semestar na razmjeni nakon promjena (a ne zbroj ECTS-a izbrisanih i dodanih kolegija).

 • Kada matična institucija (ECTS koordinator) odobri promjene, student će na mail dobiti sken potpisanih i pečatiranih promjena LA-a.

Priznavanje kolegija

 • Upute za priznavanje kolegija možete pronaći ovdje.

 • (Napomena: sve više stranih sveučilišta uvodi praksu slanja prijepisa ocjena isključivo putem e-maila, stoga službeni dokument prijepisa ocjena (Transcript of Records) stranog sveučilišta dostavljen tim putem vrijedi jednako kao i dokument poslan poštom).

Promjene datuma mobilnosti

 • Erasmus+ studenti: promjena datuma odlazak/dolazak: u slučaju da su vam se promijenili planirani datumi dolaska i odlaska sa stranog sveučilišta, u odnosu na ono što ste prijavili u online prijavi, nove ćete planirane datume javiti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta putem maila (erasmus-student-sms@unizg.hr, erasmus-outgoing@unizg.hr), u kopiju staviti koordinatora za odlaznu mobilnost na EFZG-u.

Odustanak od mobilnosti

 • Erasmus studenti ispunjavaju poseban obrazac dostupan na linku - "Obrazac - Izjava o odustanku". Nakon što student ispuni i potpiše obrazac, dokument predaje na potpis ECTS koordinatoru, a zatim kompletno ispunjen potpisan obrazac dostavlja na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb (naznačiti za: „Ured za međunarodnu suradnju: Erasmus+ SMS - Odustanak“).

 • U slučaju da student odustane od mobilnosti dužan je o tome pismeno obavijestiti i koordinatora za odlaznu mobilnost u UMS-u EFZG-a.

Potvrda boravka na stranom sveučilištu

 • Po dolasku na strano sveučilište stipendist je dužan u roku od petnaest dana u uredu za međunarodnu suradnju stranoga sveučilišta potvrditi svoj dolazak na strano sveučilište, tj. dobiti potpis i pečat nadležne osobe te obrazac poslati elektroničkom poštom na adresu koordinatoru za odlaznu mobilnost u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i koordinatoru za odlaznu mobilnost u UMS-u EFZG-a.

 • Službeni obrazac programa Erasmus+ dostupan je ovdje. - "Statement of Host Institution - Confirmation of arrival/departure (start/end date)"

 • Obrazac za studente koji idu na studijski boravak u inozemstvo preko nekog drugog oblika razmjene

 • Prije odlaska sa stranoga sveučilišta student je dužan u uredu za međunarodnu suradnju stranoga sveučilišta potvrditi svoj odlazak te po dolasku u Zagreb dostaviti potvrdu Uredu za međunarodnu suradnju EFZG-a u roku od 15 dana.

Polaganje ispita za vrijeme trajanja mobilnosti

 • Studenti koji odlaze na studijski boravak ili stručnu praksu u sklopu redovitog preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija za vrijeme trajanja mobilnosti mogu polagati ispite na matičnoj instituciji.

Blokirana smart x-kartica ("x-ica") za vrijeme mobilnosti - Erasmus+ studenti

 • Za vrijeme mobilnosti na stranom sveučilištu, odlaznim Erasmus+ studentima će mirovati prava isključivo vezana uz subvencioniranu prehranu.

Nesmetan nastavak studija nakon povratka s mobilnosti

 • Točkom 5. Odluke o priznavanju predmeta i stečenih ECTS bodova položenih na stranim sveučilištima određeno je da je tijekom razmjene student oslobođen pohađanja obaveznih predmeta na matičnom fakultetu u semestru izbivanja, a studentu se omogućuje naknadno polaganje obaveznih predmeta na matičnom fakultetu bez formalnih zapreka za redoviti nastavak studija nakon povratka s razmjene u inozemstvu.

 • Ured za međunarodnu suradnju EFZG-a izdaje potvrdu o mobilnosti kojom potvrđujete prilikom izlaska na ispit (za kolegij koji niste slušali na EFZG-u jer ste u tom semestru bili na studijskom boravku u inozemstvu) da ste boravili na razmjeni.

FAQ - ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Klikom na sliku gore pristupate najčešćim pitanjima i odgovorima vezanim uz odlaznu mobilnost studenata.