ECTS KOORDINATOR

Razmijeni se! - Odlazak na Erasmus+mobilnost 23-24 NOVO_24_05_2023.pptx

Doc. dr. sc. Tanja Komarac

ECTS koordinatorica za studente na razmjeni u zimskom semestru

KABINET: B303

E-MAIL: tkomarac@net.efzg.hr 

TELEFON: +385 1 23 83 302

izv. prof. dr. sc. Ivana barišić

ECTS koordinatorica za studente na razmjeni u ljetnom semestru

KABINET: 309-1

E-MAIL: ibarisic@efzg.hr

TELEFON: +385 1 238 3116 

NAPOMENA!

STUDENTI SE MORAJU OBAVEZNO JAVITI ECTS KOORDINATORICI NAJKASNIJE TJEDAN DANA PRIJE KRAJNJEG ROKA ZA PRIJAVU NA STRANO SVEUČILIŠTE!

ECTS koordinator sudjeluje u procesu mobilnosti studenata u okviru sljedećih aktivnosti: 


 

KAD TREBAM ECTS KOORDINATORA?

PRIJE MOBILNOSTI

Odlazni student je dužan samostalno proučiti studijske programe i kolegije na stranoj instituciji, a onda u dogovoru s ECTS koordinatorom izabrati primjerene kolegije koje će slušati i polagati na stranoj instituciji. Nakon što ECTS koordinator odobri kolegije, student popunjava aplikaciju za prijavu na stranu instituciju te se potpisuje Ugovor o učenju (engl. Learning Agreement).

ZA VRIJEME MOBILNOSTI  

Odlazni student može izmijeniti Ugovor o učenju, ukoliko je to potrebno, jednom nakon dolaska na stranu instituciju. Promjene upisanih kolegija mora odobriti ECTS koordinator, nakon čega se potpisuju izmjene Ugovora o učenju (u dijelu During Mobility).

NAKON MOBILNOSTI

Po povratku s mobilnosti odlazni student se treba javiti ECTS koordinatoru odmah čim dobije prijepis ocjena od strane institucije. ECTS koordinator informira studenta o dokumentaciji potrebnoj za priznavanje kolegija nakon čega student predaje molbu za priznavanje kolegija.