FOTOGRAFIJE STUDENATA SA RAZMJENE

Ovdje možete pogledati fotografije od studenata koji su već bili na programu međunarodne razmjene

AUSTRIJA

LINZ

EISENSTADT

BELGIJA

BRUXELLES

FINSKA

JYVÄSKYLÄ

FRANCUSKA

LILLE

MONTPELLIER

NJEMAČKA

ULM

DEGGENDORF

MAINZ

ITALIJA

BOLOGNA

POLJSKA

POZNAN

KATOWICE

KRAKOW

WARSAW

WROCLAW

PORTUGAL

LISABON