gdje na mobilnost?

INSTITUCIONALNA PARTNERSTVA ZA STUDIJSKI BORAVAK

Da bi se ostvarila međunarodna razmjena studenata, najčešće se potpisuju bilateralni sporazumi među fakultetima, odnosno sveučilištima, stoga Ekonomski fakultet - Zagreb potpisuje bilateralne sporazume s visokoobrazovnim institucijama iz cijelog svijeta iz područja ekonomije i poslovne ekonomije. Na taj način studenti odlaze na razmjenu na partnerska sveučilišta primajući dodatno i stipendiju (ERASMUS+) ili odlaze na razmjenu bez stipendije, ali ne plaćaju školarinu za taj semestar  na partnerskoj instituciji (EFZG bilaterala).

CEEPUS program funkcionira na način da se oformljuju CEEPUS mreže sveučilišta koje onda raspisuju natječaje za stipendije za studente. EFZG je partner u nekoliko mreža i svake godine se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za ljetni semestar.

UNIZG potpisuje bilateralne sporazume za međunarodnu razmjenu studenata te raspisuje natječaje za stipendije na jedan semestar (UNIZG bilaterala, ERASMUS+ (treće zemlje). 

Link na UNIZG natječaje za stipendije: https://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/