gdje na mobilnost?

INSTITUCIONALNA PARTNERSTVA

Da bi se ostvarila međunarodna suradnja najčešće se potpisuju bilateralni sporazumi među fakultetima, odnosno sveučilištima. Ekonomski fakultet - Zagreb izravno ili preko Sveučilišta u Zagrebu potpisuje bilateralne sporazume iz područja ekonomije i poslovne ekonomije.


ERASMUS+ bilateralni sporazumi EFZG-a

U zadnje vrijeme najpopularniji tip bilateralnih sporazuma jesu ERASMUS+ bilateralni sporazumi preko kojih se odvija odlazna i dolazna mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Erasmus+ sporazumi ne moraju sadržavati mobilnosti svih ciljanih skupina: mogu biti potpisani samo za studente, samo za osoblje ili oboje – sve ovisi o dogovoru među institucijama.

S visokoškolskim ustanovama u programskim zemljama EFZG direktno potpisuje sporazum. 

S visokoškolskim ustanovama u partnerskim zemljama UNIZG potpisuje sporazum, EFZG samo može dati iskaz interesa (zajedno s još dvije sastavnice Sveučilišta) – u studenom svake godine, preko UMS-a.

 

BILATERALNI SPORAZUMI EFZG-a

EFZG potpisuje bilateralne sporazume s međunarodnim visokoškolskim ustanovama, za koje smatra da su od strateške ili neke druge važnosti, koje procjenjuje Uprava Fakulteta.

 

BILATERALNI SPORAZUMI UNIZG-a

UNIZG potpisuje bilateralne sporazume s međunarodnim visokoškolskim ustanovama, za koje smatra da su od strateške ili neke druge važnosti koje procjenjuje Uprava Sveučilišta. Vrlo često Sveučilište traži od sastavnica iskaz interesa za potpisivanjem sveučilišnog ugovora kojeg ono predlaže. Cijela procedura ide preko Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i UMS-a na EFZG-u.