Ovdje možete pronaći informacije o stručnim praksama koje se nude studentima.

Međunarodne stručne prakse

GoinGlobal - internetska je platforma na kojoj je moguće pretraživati poslove i prakse diljem svijeta!

Ales Consulting International, Spanish Islands

Eurasmus, Intership/Student Jobs, Accommodation, Student guides, Meet people

Praxis Network

Spain Internship

Internships Italy

Placement Slovakia - Erasmus+ Internships in Slovakia


Upozorenje: Zbog specifičnih je zakonskih odredbi u Francuskoj moguće odraditi Erasmus+ stručnu praksu jedino ako se osoba nalazi u studentskom statusu. Prakse za nedavno diplomirane ("recent graduates") u Francuskoj nisu moguće. Iz tog razloga, savjetujemo svim studentima koji planiraju diplomirati prije odlaska na praksu da odaberu neku drugu destinaciju.