ISKUSTVA studenata efzg-A NA MEĐUNARODNOJ STRUČNOJ PRAKSI PO ZEMLJAMA

(PROGRAMI RAZMJENE: ERASMUS+ STRUČNA PRAKSA)

PERIOD: AK. GOD. 2010../11. - 2013./14.)

Ovdje se može pročitati kakva su iskustva imali studenti EFZG-a na međunarodnoj stručnoj praksi.

Iskustva su sortirana po zemljama.