Ovdje možete pronaći općenite informacije i proceduru za ERASMUS+ STUDIJSKI BORAVAK za studente.

ERASMUS+ STUDIJSKI BORAVAK

ŠTO JE ERASMUS+ PROGRAM?

Erasmus+ program je najveći program Europske Unije za razmjenu i potporu obrazovanja studenata.


Program Erasmus+ najveći je program Europske unije iz područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Novo programsko razdoblje traje od 2021.-2027. uz ukupan proračun koji iznosi više od 26 milijardi eura. Cilj programa je potaknuti osobni i profesionalni razvoj građana Europske unije, povećati njihovu zapošljivost i konkurentnost te time doprinijeti rastu i održivom razvoju, društvenoj koheziji te jačanju europskoga identiteta. U novom programskom razdoblju Program počiva na tri glavna horizontalna prioriteta: uključivost, digitalizacija i zelena tranzicija.


ZAŠTO NA ERASMUS+ STUDIJSKI BORAVAK?

Osim upoznavanja nove kulture, jezika i običaja, studenti razvojem svojih socijalnih vještina, obogaćenim jezičnim kompetencijama te jačim samopouzdanjem s ostvarenom međunarodnom mobilnosti diferencirani su od ostalih kandidata pri zapošljavanju i imaju bolji pristup tržištu rada kako u domaćem okruženju, tako i u inozemstvu.


KADA NA ERASMUS+ STUDIJSKI BORAVAK?

Studenti se mogu prijaviti na Erasmus+ studijski boravak od početka studija, no preporuča se čekanje druge godine kako bi se student uspio prilagoditi i na vrijeme izvršiti fakultetske obaveze.


KAKO SE PRIJAVITI?

U infografici s desne strane opisana je procedura prijave na Natječaj, te svih faza mobilnosti za Erasmus+ studijski boravak.


KOLIKO RAZMJENA TRAJE?

Minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci trajanja mobilnosti.


GDJE IĆI?

Međunarodna razmjena moguća je između institucija u programskim zemljama (zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Makedonija i od 2019. godine Srbija).

Razmjena se ostvaruje na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između fakulteta i inozemnih institucija.

Popis sveučilišta s kojima EFZG ima sklopljen ugovor nalazi se na ovom linku.


HODOGRAM AKTIVNOSTI

U infografici s desne strane ukratko je opisana procedura kroz sve faze mobilnosti.


STUDENTI S INVALIDITETOM

Studenti s invaliditetom mogu se prijaviti na natječaje u sklopu Erasmus+ programa studentske mobilnosti u svrhu studijskog boravka i stručne prakse te imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.