Ovdje možete pronaći općenite informacije i proceduru za ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU ZA STUDENTE.

Erasmus+ stručna praksa

ŠTO JE ERASMUS+?

Erasmus+ program je najveći program Europske Unije za razmjenu i potporu obrazovanja studenata.

Međunarodna razmjena moguća je između institucija u programskim zemljama (zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Makedonija i od 2019. godine Srbija).


ZAŠTO NA ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU?

Međunarodno iskustvo pridonosi većoj samostalnosti studenta te samim time i sposobnosti rada te snalaženja u multikulturalnim sredinama.


KADA NA ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU?

Erasmus+ stručna praksa se preporuča studentima viših godina s obzirom na to da su studenti na stručnoj praksi dužni odrađivati puno radno vrijeme.

Međutim studenti mogu na stručnu praksu ići i u ljetnim mjesecima jer je minimalno trajanje 2 mjeseca.


KAKO SE PRIJAVITI?

U infografici s desne strane opisana je procedura prijave na Natječaj, te svih faza mobilnosti za Erasmus+ stručnu praksu.


KOLIKO RAZMJENA TRAJE?

Minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci trajanja mobilnosti.

Trajanje stručne prakse definira prihvatna institucija u dogovoru sa studentom. Studenti su na stručnoj praksi dužni odrađivati puno radno vrijeme.


GDJE IĆI?

Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška i Lihtenštajn.


HODOGRAM AKTIVNOSTI

U infografici s desne strane ukratko je opisana procedura kroz sve faze mobilnosti.


STUDENTI S INVALIDITETOM

Studenti s invaliditetom mogu se prijaviti na natječaje u sklopu Erasmus+ programa studentske mobilnosti u svrhu studijskog boravka i stručne prakse te imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Općenito, natječaji se objavljuju na webu Fakulteta, u rubrici Stipendije.