kako na mobilnost?

PROGRAMI MEĐUNARODNE MOBILNOSTI

Međunarodna mobilnost tijekom studiranja smatra se važnom programskom komponentom što potvrđuju sve studije, stoga je sve više visokih učilišta u svijetu koji potiču međunarodnu razmjenu.

Osim što studenti mogu steći neprocjenjivo iskustvo studiranja i/ili rada u inozemstvu i života u internacionalnom okruženju, stjecanje međunarodnog iskustva često je prednost pri zapošljavanju. Međunarodno iskustvo pridonosi većoj samostalnosti studenata, kulturnoj obogaćenosti, poznavanju stranih jezika i sposobnosti rada te snalaženja u multikulturalnim sredinama.

Postoje različiti programi mobilnosti studenata, a najvažniji su:

  • Erasmus+ studijski boravak

  • Erasmus+ stručna praksa

  • CEEPUS

  • UNIZG bilaterala

  • EFZG bilaterala

  • Freemover

  • Ljetne/zimske škole

ZAŠTO NA MOBILNOST?

Osim što studenti mogu steći neprocjenjivo iskustvo studiranja i/ili rada u inozemstvu i života u internacionalnom okruženju, stjecanje međunarodnog iskustva često je prednost kod pronalaska zaposlenja. Međunarodno iskustvo pridonosi većoj samostalnosti studenata, kulturnoj obogaćenosti, boljem poznavanju stranih jezika i sposobnosti rada te snalaženja u multikulturalnim sredinama.


GDJE NA MOBILNOST?

Studentima Ekonomskog fakulteta Zagreb pruža se mogućnost studiranja, rada i života u inozemstvu na nekoj od Erasmus+ partnerskih institucija Fakulteta, bilateralnih partnera Fakulteta, bilateralnih partnera Sveučilišta u Zagrebu ili u svojstvu freemovera (sami snose troškove studija i ostale troškove na stranoj instituciji).


KADA NA MOBILNOST?

Studenti mogu ići na mobilnost od početka studija, no mobilnost se preporuča u kasnijim godinama kako bi se student uspio prilagoditi i na vrijeme izvršiti fakultetske obaveze.


STATUS STUDENTA NA EFZG-u ZA VRIJEME MOBILNOSTI

Studenti za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

KOLIKO DUGO NA MOBILNOST?

Mobilnost u inozemstvu (studijski boravak i stručna praksa) može trajati najviše polovicu dužine trajanja studijskog programa na Ekonomskom fakultetu Zagreb, a uobičajeno minimalno trajanje jest jedan semestar.


PRIZNAVANJE KOLEGIJA

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement), kojeg potpisuju student, matični fakultet/akademija i ustanova u inozemstvu.

Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja studentske razmjene, sukladno dokumentu Learning Agreement. Priznavanje se vrši na razini fakulteta/akademije.

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održanoj 11. travnja 2017. donio je Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti.


POSTUPAK PRIJAVE

Svaki oblik mobilnosti ima specifičan način prijave. Postupak prijave opisan je unutar svake mobilnosti.

Prije prijave na natječaj, svi studenti zainteresirani za razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na fakultetu/akademiji usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.